กลุ่มบริษัทเฟอร์นิ ไลน์ เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานเพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยขยาย ตัวอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบันนี้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
     บริษัทฯ เริ่มธุรกิจโดยการเป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยทีมงานที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
     บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ขยายงานเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจบริการปิดผิวไม้แผ่นเรียบ ธุรกิจผลิตไม้แปรรูปเพื่อการตกแต่งภายในและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ (Fittings) และเครื่องมือตัดและขึ้นรูป (Tooling) สำหรับเครื่องจักร
     นอกจากการดำเนินงานทางธุรกิจโดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่สาธารณชนสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือนัก ศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจส่งนักศึกษามาเรียนรู้งานจากสถานประกอบการจริงอีกด้วย

ปรัชญาในการดำเนินงานที่สำคัญของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ (Complete Support)

 
 

"กลุ่มบริษัท เฟอร์นิไลน์ มุ่งมั่นที่จะบริการท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และวัสดุอุปกรณ์คุณภาพเหนือมาตฐาน"

 

map cialis fr - acheter cialis france

map kamagra fr - prix boite viagra pharmacie

map levitra fr - acheter vrai levitra ligne

map priligy fr - acheter viagra fr

map propecia fr - acheter viagra internet

map viagra fr - kamagra oral jelly generique